Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2012

«Ναι» του Eυρωδικαστηρίου για Αχελώο, Αλλά υπό Όρους

Ναι επί της αρχής στην εκτροπή του Αχελώου, εφόσον το έργο προορίζεται για να καλύψει ανάγκες ύδρευσης, έδωσε χθες το Ευρωδικαστήριο. Ωστόσο εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά με τη χρησιμοποίηση της εκτροπής για άρδευση εκτάσεων, σημειώνοντας ότι θα πρέπει να αποσκοπεί στην προστασία του περιβάλλοντος.
 
Ωστόσο το Ευρωδικαστήριο άνοιξε τον δρόμο για την ακύρωση της ρύθμισης Σουφλιά του 2006, με την οποία επιχειρήθηκε η συνέχιση των έργων της εκτροπής, σημειώνοντας ότι η διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι αντίθετη στα όσα ορίζει η κοινοτική νομοθεσία. Το ερώτημα σήμερα είναι κατά πόσο η κυβέρνηση θεωρεί τη διάθεση εκατομμυρίων ευρώ για την ολοκλήρωση του έργου εφικτή και, πάνω απ’ όλα, ανταποδοτική.
 
Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης απάντησε χθες στα 14 προδικαστικά ερωτήματα που είχε θέσει η Ολομέλεια του ΣτΕ για τη συμβατότητα της εκτροπής του Αχελώου με την κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία. Πιο συγκεκριμένα:
 
- Το κυριότερο ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπίσει η πολιτεία, εφόσον επιθυμεί να επανεκκινήσει την εκτροπή, είναι η προστασία της θιγόμενης από τα έργα περιοχής Natura. Ακριβώς επειδή τα έργα γίνονται σε προστατευόμενη περιοχή, το Ευρωδικαστήριο σημειώνει ότι η επίκληση λόγων δημοσίου συμφέροντος για την εκτέλεση του έργου πρέπει να συνδέονται αποκλειστικά με την υγεία των ανθρώπων και την προστασία του περιβάλλοντος.
 
- Στο πλαίσιο αυτό εκτιμά ότι η εκτροπή ποταμού επιτρέπεται εφόσον το έργο προορίζεται να εξυπηρετήσει την ύδρευση πόλεων. Οσον αφορά την εκτροπή του Αχελώου για την άρδευση του θεσσαλικού κάμπου, το δικαστήριο σημειώνει ότι θα μπορούσε να δικαιολογηθεί μόνον εφόσον αποδειχθεί ότι θα έχει «θετικές συνέπειες πρωταρχικής σημασίας για το περιβάλλον».
 
 
 - Ταυτόχρονα, όμως, ανοίγει τον δρόμο για την ακύρωση της ρύθμισης του 2006. Σημειώνει ότι η εκτροπή ποταμού που επηρεάζει περιοχή Natura απαγορεύεται από τη νομοθεσία αν δεν υπάρχουν αξιόπιστα και επικαιροποιημένα δεδομένα για την ορνιθοπανίδα της, στα οποία να βασιστεί η λήψη αντισταθμιστικών μέτρων. Επίσης αναφέρει ότι η έγκριση με νόμο των σχεδίων διαχείρισης των λεκανών απορροής του Αχελώου δεν έγινε σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει η κοινοτική νομοθεσία.
 
Το ζητούμενο τώρα είναι κατά πόσο η Πολιτεία κρίνει ότι υπό τις παρούσες συνθήκες η εκτροπή του Αχελώου είναι δυνατή. «Η εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία για την εθνική οικονομία και για την ελληνική κοινωνία καθιστά αδικαιολόγητο αυτό το πανάκριβο για τον κρατικό προϋπολογισμό έργο. Καθιστά επίσης απαράδεκτη τη συνέχιση ενός ξεπερασμένου πολιτικού λαϊκισμού και της σπάταλης πελατειακής λογικής. Η εκτροπή του Αχελώου αποτελεί αναπτυξιακό αναχρονισμό που πρέπει επιτέλους να εκλείψει», σημειώνουν με κοινή ανακοίνωσή τους οι περιβαλλοντικές οργανώσεις WWF, Ορνιθολογική Εταιρεία και Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού.
 
(από την εφημερίδα "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ", 12/09/2012)
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου