Τετάρτη, 22 Αυγούστου 2012

Αλμούνια: Θα Υπάρξουν Δικλείδες Ασφαλείας στην Πώληση Μονάδων της ΔΕΗ

Ο Επίτροπος Ανταγωνισμού, Αλμούνια, διευκρίνισε σε απάντησή του προς το Δίκτυο Ενεργειακών Δήμων της Ελλάδος ότι η πώληση των τεσσάρων μονάδων της ΔΕΗ που δρομολογείται θα γίνει με δικλείδες ασφαλείας τις οποίες θα θέσει η ΡΑΕ.
 
Ο ίδιος σημειώνει ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει προτείνει την πώληση τεσσάρων λιγνιτικών μονάδων και την εκχώρηση λιγνιτικής ισχύος από τις μονάδες Καρδιά 1 και Καρδιά 2 μέσω συμβολαίων ανταλλαγής.
 
«Για την πώληση των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής είναι σημαντικό να σημειωθεί, όπως προκύπτει και από την πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης, ότι τα υφιστάμενα συμβόλαια προμήθειας με λιγνίτη θα αναληφθούν από τους νέους ιδιοκτήτες στην μορφή που είναι, προκειμένου η εξόρυξη του λιγνίτη να μην επηρεαστεί από τη συγκεκριμένη διαδικασία», υπογραμμίζει ο Επίτροπος.
 
 
 Παράλληλα, αναφέρει ότι η κυβέρνηση αποφασίζει για το ενεργειακό μείγμα και την επίτευξη των εθνικών στόχων, σημειώνοντας πάντως ότι «η Επιτροπή είναι αρμόδια για να παρεμβαίνει μόνο όταν μία απόφαση του κράτους-μέλους για τη χρήση των πηγών ενέργειας παραβιάζει την κοινοτική νομοθεσία». Επίσης, η κυβέρνηση έχει την ευθύνη να επιλύει ζητήματα ανταγωνισμού στην εγχώρια αγορά ενέργειας.
 
Τέλος, ο Αλμούνια τονίζει ότι η πρόταση της κυβέρνησης για την πώληση μονάδων και τα συμβόλαια ανταλλαγής «ορίζει πως, τόσο η ΔΕΗ, όσο και οι νέοι ιδιοκτήτες των εργοστασίων ηλεκτροπαραγωγής, θα φέρουν ευθύνες για τα κόστη παροπλισμού των επενδύσεων τους, κατ΄αναλογία με το χρονικό διάστημα που θα έχουν την κυριότητα των μονάδων».
 
http://www.energia.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου