Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2012

Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας ελεγκτή δόμησης

Ο νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης απαιτεί πλέον και την παρουσία συγκεκριμένων ελεγκτών κατά τη συγκεκριμένη διαδικασία. Έτσι, από την ερχόμενη Πέμπτη, 1η Μαρτίου, αρχίζει η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για τη χορήγηση άδειας Ελεγκτή Δόμησης.
 
Σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος, οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι διπλωματούχοι ή πτυχιούχοι μηχανικοί και να μην είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή υπάλληλοι του ευρύτερου δημοσίου τομέα με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
 
Θα πρέπει επίσης να διαθέτουν τουλάχιστον διετή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε θέματα μελέτης ή επίβλεψης ή κατασκευής κτιρίων, η οποία δίνει το δικαίωμα διενέργειας ελέγχων σε κτίρια συνολικής επιφάνειας μικρότερης ή ίσης των χιλίων (1.000) τ.μ.. Για τη διενέργεια ελέγχων σε κτίρια συνολικής επιφάνειας μεγαλύτερης των χιλίων (1.000) τ.μ., απαιτείται τουλάχιστον τετραετής αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία.
 
http://www.newsbeast.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου