Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2016

Ενεργειακές τεχνολογίες και καινοτομία


Το 1st Energy Tech Forum, την πρώτη ανοικτή συνάντηση για τις ενεργειακές τεχνολογίες και την καινοτομία, διοργανώνει την 1η Απριλίου 2016 στην “Τεχνόπολις” του Δήμου Αθηναίων, το ελληνικό ενεργειακό portal energia.gr, υπό την αιγίδα και με τη συνεργασία του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (IENE). Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, θα παρουσιαστούν στο ευρύτερο κοινό νέες ενεργειακές τεχνολογίες, καινοτόμα προϊόντα και εφαρμογές, καθώς και πρωτότυπες ιδέες που αναπτύσσονται σήμερα στη χώρα μας στη βιομηχανία, στις επιχειρήσεις, στα ΑΕΙ και τα ερευνητικά κέντρα.
Η εκδήλωση φιλοδοξεί να δώσει την ευκαιρία σε ερευνητικές ομάδες από ΑΕΙ, ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις, startups και κοινοπραξίες που αναπτύσσουν ενεργειακά προϊόντα και υπηρεσίες, αλλά και συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα, να παρουσιάσουν το έργο τους, με στόχο την προώθηση της εγχώριας παραγωγής ενεργειακών τεχνολογιών και την ενίσχυση των εξαγωγικών προοπτικών τους.
Eπίσης, στη συνάντηση θα συμμετάσχουν ανεξάρτητοι επαγγελματίες του ενεργειακού τομέα (energy professionals), ερευνητές και ερευνητικά κέντρα από τον επιχειρηματικό και ακαδημαϊκό χώρο, με στόχο να προβάλουν καινοτόμα ενεργειακά συστήματα, εφαρμογές και προϊόντα που έχουν αναπτύξει.
Όποιος επιθυμεί να παρουσιάσει εργασία με καινοτομικό περιεχόμενο, θα πρέπει να αποστείλει περίληψη μέχρι 300 λέξεις προκειμένου να αξιολογηθεί από την επιστημονική επιτροπή. Οι περιλήψεις θα πρέπει να αποσταλούν υπόψιν του Κ.Ν. Σταμπολή στο: info@ editcom.gr (το αργότερο μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου 2016).
Βασικές θεματικές ενότητες:
• Ενεργειακή αποδοτικότητα με ιδιαίτερη αναφορά στα κτίρια
• Νέα συστήματα και προϊόντα ΑΠΕ σε όλο το φάσμα εφαρμογών: Φωτοβολταϊκά, ηλιακά θερμικά, αιολική ενέργεια, βιομάζα, μικρά υδροηλεκτρικά, γεωθερμία, κυματική ενέργεια
• Λογισμικά συστήματα για ενεργειακές εφαρμογές και διαχείριση ηλεκτρικών δικτύων
• Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και δια- χείριση εθνικών, περιφερειακών και τοπικών συστημάτων
• Παραγωγή ηλεκτρισμού από συμβατές μονάδες, θερμικές και υδροηλεκτρικές
• Smart grids and smart metering systems, αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας
• Μετεωρολογικά συστήματα, forecasting models, μεταφορά και διαχείριση δεδομένων
• Energy modeling και ενεργειακά data bases
• Μεταφορές και εξοικονόμηση ενέργειας, αεριοκίνηση, ηλεκτρικά και υβριδικά αυτοκίνητα
• LNG/CNG: Παραγωγή, μεταφορά, αποθή- κευση και bunkering • Μεταφορά και αποθήκευση φυσικού αερίου
• Παραγωγή και χρήση βιοκαυσίμων
• Έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων
• Αποθήκευση, διύλιση, εμπειρία και διανομή πετρελαϊκών προϊόντων
 Πηγή:tee.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου