Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012

Έρχεται ρύθμιση για εκκρεμείς υποθέσεις ακινήτων

Μια ακόμη ρύθμιση εισπρακτικού χαρακτήρα με στόχο να εισρεύσει ζεστό χρήμα στο δημόσιο ταμείο έχει στα σκαριά το υπουργείο Οικονομικών. ‘Ετσι, εκτός από την περαίωση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων και τη σχεδιαζόμενη ρύθμιση για την τμηματική εξόφληση χρεών έρχεται και ρύθμιση για τις εκκρεμείς υποθέσεις φορολογίας ακινήτων.
 
Η απόφαση της ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών για επέκταση του αντικειμενικού συστήματος υπολογισμού των τιμών των ακινήτων σε κάθε γωνιά της χώρας έρχεται προκειμένου να εφαρμοστούν αποτελεσματικά όλες οι αλλαγές στη φορολογία ακινήτων. Ενόψει αυτής της επέκτασης πρόκειται να θεσπιστεί και η ρύθμιση για το κλείσιμο όλων των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων ακινήτων.
 
Με βάση την υφιστάμενη φορολογική νομοθεσία το δικαίωμα του δημοσίου να ελέγξει και να βεβαιώσει πρόσθετους φόρους στις υποθέσεις φορολογίας κεφαλαίου εκπνέει σε δέκα χρόνια από την ημερομηνία της φορολογίας (ημέρα της μεταβίβασης, κληρονομιάς κλπ).
 
 
 Οι πιο συνηθισμένες υποθέσεις της φορολογίας ακινήτων που παραμένουν εκκρεμείς είναι:
 
- μεταβιβάσεις ακινήτων από κάθε αιτία σε περιοχές όπου δεν ισχύει το αντικειμενικό σύστημα. Οι φορολογούμενοι σε αυτήν την περίπτωση υποβάλλουν δηλώσεις φόρου μεταβίβασης, κληρονομιάς, γονικής παροχής ή δωρεάς με βάση τη δική τους εκτίμηση της αξίας των μεταβιβαζόμενων ακινήτων. Η εφορία στη συνέχεια έχει δικαίωμα να υπολογίσει την αξία βάσει των λεγόμενων συγκριτικών στοιχείων, δηλαδή την αξία που αναγράφεται στις μεταβιβάσεις ακινήτων στην ίδια περιοχή.
 
- κληρονομιές στις οποίες ο κληρονόμος δεν έχει υποβάλει τη δήλωση φορολογίας κληρονομιάς στην εφορία προκειμένου να καθυστερήσει την καταβολή του συγκεκριμένου φόρου. Ο κληρονόμος είναι υποχρεωμένος εντός έξι μηνών να υποβάλει τη σχετική δήλωση. Εφόσον η προθεσμία αυτή παρέλθει τότε  ο φορολογούμενος βαρύνεται με πρόστιμο και πρόσθετους φόρους.
 
Με τη ρύθμιση εκκρεμών υποθέσεων φορολογίας θα δοθεί στους φορολογούμενους η δυνατότητα να κλείσουν τις υποθέσεις τους καταβάλλοντας τους αναλογούντες φόρους χωρίς όμως να καταβάλλουν τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις. Στις περιπτώσεις των ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές εκτός αντικειμενικού συστήματος θα δοθεί η δυνατότητα στους φορολογούμενους να τις περαιώσουν αποδεχόμενοι τις αντικειμενικές τιμές που θα εφαρμοστούν σε αυτές τις περιοχές με την επέκταση του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου