Δευτέρα, 20 Αυγούστου 2012

«Πράσινο» από ΥΠΑΝ στη Χρηματοδότηση 85 Επιχειρηματικών Προτάσεων

Εγκρίθηκαν τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προς χρηματοδότηση έργων των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης «Συνεργασία 2011- Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Τομείς» από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.
 
Οι εγκρινόμενες προτάσεις, με βάση τη βαθμολογία τους, είναι συνολικά 85, ενώ το οριστικό ύψος της δημόσιας δαπάνης ανά πρόταση, θα οριστικοποιηθεί στη φάση κατάρτισης του Τεχνικού Παραρτήματος Έργου (ΤΠΕ) των προτάσεων που εγκρίνονται προς χρηματοδότηση (φάση διαπραγμάτευσης) προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι πληρούνται οι κύριοι όροι της προκήρυξης και του Οδηγού Εφαρμογής της Δράσης (ιδίως το απαιτούμενο ελάχιστο ποσοστό ιδιωτικής συμμετοχής ανά πρόταση), καθώς και ενδεχόμενες υποδείξεις των θεματικών επιτροπών αξιολόγησης.
 
Το συνολικό ποσό της δημόσιας δαπάνης ανέρχεται σε 60.783.218,75 ευρώ.
 
http://www.energia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου