Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2012

Υ.Α. "Έλεγχος έργων και εργασιών δόμησης"

Δημοσιεύθηκε η υπουργική απόφαση 9875 στο ΦΕΚ 465/Β περί με θέμα "Έλεγχος έργων και εργασιών δόμησης".
Με την παρούσα ΥΑ ξεκαθαρίζονται θέματα όπως:

1) Αριθμός ελέγχων ανά κατηγορία και είδος έργων και εργασιών δόμησης
2) Ορισμός Ελεγκτή Δόμησης – Διαδικασία ελέγχου
3) Αποζημίωση για τη διενέργεια ελέγχων
 Διαβάστε το εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου